05/03/2018

Prepara a exposición de Sociais


Data: Luns 12 de marzo.
Traballo en equipos.

Presentación do mapa do equipo: 
     Como foi o reparto do traballo?

Situación e localización dos 8 principais ríos de España.


Situación e localización das principais unidades do relevo de España.


Situación e localización das Comunidades Autónomas de España.


ANÉCDOTA / CURIOSIDADE

A localización e a situación debe ser rápida e con seguridade.
O reparto da exposición ten que ser equitativa.
A exposición e os nomes nos mapas debe ser todo en 
LINGUA GALEGA.

A ESTUDAR💪Palabras variables VS Palabras invariables